Diplom för SIK-institutet för Livsmedel och Bioteknik

Mepitelposter för Mölnlycke Health Care

Illustration och grafisk form för Upjohn läkemedel

Illustration och grafisk form för Populär Kommunikation

De sista bilderna visar prov på pedagogisk dokumentation i olika lärandesituationer med förskolebarn.